طالبان
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۲۳ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از جبهات و مذاکرات صلح در افغانستان

۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۱۰ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از مذاکرات و جبهات افغانستان

۰۶ خرداد ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۶ خرداد ۹۹

آخرین اخبار از مذاکرات صلح و جبهات افغانستان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۲۹ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۲۶ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۱۳ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و مذاکرات صلح

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و کشمیر ۱۱ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و درگیریهای مرزی کشمیر

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۹ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و حمله طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی در هنگام افطار

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۵ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات و رد پیشنهاد آتش‌بس از سوی طالبان

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان ۴ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
صلح در افغانستان، واقعیت یا توهم!

در طول تاریخ قدرتهای خارجی با جنگ طلبی و استعمار در منطقه آسیای میانه، صلح در کشور افغانستان را به امری دست نیافتنی و محال تبدیل کرده‌اند.

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات افغانستان و پاکستان ۲ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات افغانستان و پاکستان