شنبه 2 اردیبهشت 1402

عید سعید فطر بر همگان تبریک و تهنیت باد

جان و تن من از قفس نفس رها شدماه رمضان رفت و دلم تنگ خدا شدصد حیف که برچیده شد این سفره احسانصد شکر که عید رمضان چهره نما شد شیرینی این عید گوارای شما باد