دوشنبه 22 آذر 1400

دانش نظامی: موشک پدافند هوایی ۳ام۹

موشک پدافند سطح به هوای ۳M9 موشک اصلی سامانه پدافند هوایی سام-۶ است که یکی از پر تیراژ ترین سامانه های پدافند هوایی در تاریخ محسوب میشود.