لحظه ورود حاج قاسم و ابومهدی المهندس و یاران شهیدشان به مشهد مقدس