شنبه 2 فروردین 1399

چالش نخست وزیری عراق‌؛ این‌بار با عدنان الزرفی

پس از عدم موفقیت “محمد توفیق علاوی” در تشکیل کابینه دولت جدید در عراق، “عدنان الزرفی” از سوی رئیس جمهور عراق برهم صالح با استناد به ماده ۷۴ قانون اساسی عراق به تشکیل کابینه جدید در عراق شد.
طبق قانون الزرفی باید تا ۳۰ روز بعد از معرفی، با جریانات سیاسی در مجلس رایزنی و توافق کرده و کابینه خود را تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

یکشنبه 11 اسفند 1398

آیا دولت جدید عراق تشکیل خواهد شد؟

در صورتیکه علاوی تا ساعت ۲۴ امروز نتواند رای اعتماد پارلمان عراق را کسب کند، برهم صالح می‌تواند کاندید دیگری را بدون رجوع به بزرگترین فراکسیون در پارلمان اعلام کند!

پنجشنبه 8 اسفند 1398

محمد توفیق علاوی وارد ساختمان پارلمان شد

محمد توفیق علاوی وارد ساختمان پارلمان شد و از سوی حسن الکعبی معاول اول رئیس پارلمان مورد استقبال قرار گرفت و حلبوسی ریاست پارلمان از این کار امتناع کرد.

در حالیکه امروز قرار است جلسه پارلمان برای رای اعتماد به کابینه علاوی برگزار شود، برخی جناح‌ها سعی در به تعویق انداختن این جلسه دارند.

دوشنبه 14 بهمن 1398

تحولات عراق ۱۴ بهمن ۹۸

۱- عادل عبدالمهدی و محمد الحلبوسی در دیدار با محمد توفیق علاوی، از نخست وزیری وی حمایت کردند. ۲- محمد توفیق علاوی:_عراق را از دخالت خارجی حفظ می‌کنم و اجازه نخواهم داد عراق تبدیل به زمین درگیری قدرتهای خارجی تبدیل شود._به ایجاد زمینه فرصتهای شغلی، مبارزه با فساد و انحلال کمیته اقتصادی پایبند هستم.گزارش عملکرد […]