دوشنبه 29 خرداد 1402

آغاز مذاکرات دوباره دولت پاکستان و تحریک طالبان با میانجیگری طالبان افغانستان

دور جدید مذاکرات صلح میان دولت پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) با میانجیگری حکومت طالبان افغانستان و سران قبایل وزیرستان های شمالی و جنوبی از سرگرفته شد. طبق گزارش منابع محلی، در حال حاضر حکومت پاکستان با سران قبایل وزیرستان شمالی و جنوبی وارد گفت‌وگو شده و مذاکرات مستقیم با نمایندگان تحریک طالبان […]

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402

چرا گروه تحریک طالبان و دیگر گروه‌های مسلح در تنش اخیر پاکستان دخالت نکردند؟

با توجه به سفر اخیر امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان افغانستان به پاکستان و اظهارات وی در تشویق دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) به از سرگیری مذاکرات و ختم درگیری‌ها، می‌توان گفت که دولت پاکستان پیش از بازداشت عمران خان با گروه‌های معارض به یک توافق محرمانه دست یافته است.