سه شنبه 9 آبان 1402

بررسی نقش مقاومت عراق در نبرد فعلی منطقه

گروه‌های مقاومت عراق بعد از آغاز نبرد مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، یک اتاق عملیات مشترک جهت پشتیبانی از عملیات طوفان الاقصی تشکیل دادند؛ این موضوع نشان می‌دهد که در صورت گسترش میدان نبرد، محور مقاومت تحت سیستم فرماندهی یکپارچه عمل می‌کند و در دفاع از سایر اعضای محور سکوت نخواهد کرد.