دوشنبه 12 تیر 1402

یادداشت: چرایی حمله نظامی رژیم اسرائیل به جنین؟

رژیم صهیونیستی همواره به دنبال جلوگیری از گسترش مقاومت، شناسایی و بازداشت عناصر مقاومت در کرانه باختری بوده است اما تا حد زیادی در این امر ناکام بوده است؛ اکنون با گسترش مقاومت در کرانه باختری، عملیات جدیدی توسط اسرائیل علیه مقاومت در جنین آغاز شده است.