سه شنبه 26 اردیبهشت 1402

دانش نظامی: موشک هوا به زمین شفق

موشک شفق یک موشک هوا به زمین برد متوسط ایرانی است که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده بر روی بالگردهای هوانیروز ارتش و سپاه و همچنین استفاده بر روی پهپاد کرار بهینه سازی و تولید شده است. این موشک با وزن ۵۰ کیلوگرم قادر به انهدام اهداف متعدد تا برد ۲۰ کیلومتر با ضریب خطای ۲۰ سانتیمتر است. سرجنگی موشک شفق توان نفوذ به فولاد نورد شده تا عمق ۱۵۰۰ میلیمتر را دارد.