سه شنبه 6 تیر 1402

عیدروس الزبیدی: غرب باید واقعیت یمن شمالی و جنوبی را بپذیرد

عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در مصاحبه با روزنامه گاردین، خواستار حمایت کشورهای غربی از تجزیه یمن به دو کشور شمالی و جنوبی شد و به آنها اطمینان داد که امنیت خطوط دریایی، بنادر و میادین نفتی در جنوب یمن را تامین کند.

شنبه 8 بهمن 1401

نقش انگلیس در جنگ یمن؛ از فروش تسلیحات به عربستان تا حمایت از افزایش نرخ گمرک در یمن

انگلیس پس از قرن‌ها استعمارگری، به سیاستی چندگانه روی آورده که ابعاد مختلف آن مجموعه‌ای از توطئه های سیاسی و اقتصادی تا اشغال نظامی جزایر و منابع نفتی را دربرمی‌گیرد. آنها از سویی با فروش تسلیحات و ارائه‌ی خدمات نظامی به کشورهای ثروتمند عربی در آتش جنگ و خونریزی علیه کشورهای ضعیف می‌دمند و از سوی دیگر با پوشش میانجی و صلح طلب در کنار آمریکایی‌ها و چینی‌ها به غارت منابع نفتی و ثروت‌های یک کشور بحران زده می‌پردازند. یمن نمونه‌‌ی بارز این سیاست انگلیسی است!