چهارشنبه 25 مرداد 1402

درگیری قبیله جبور با نظامیان سوری در حسکه

پس از درگیری یکی از بزرگان قبیله جبور با نیروهای دفاع وطنی سوریه در شهر حسکه، تنش‌ها میان طرفین در این شهر افزایش یافته و در مقطعی دو طرف به تبادل آتش و درگیری مسلحانه روی آوردند.