سه شنبه 27 دی 1401

آیا بالگرد روسی کاموف وارد ایران می‌شود؟

رسانه‌های روسی با انتشار ویدیویی از بالگرد کاموف Ka-52 با رنگ استتار مناسب برای کشورهای غرب آسیا یا آفریقا، به بررسی و گمانه زنی برای فروش این بالگرد تهاجمی به ایران پرداختند.