شنبه 5 فروردین 1402

GPT فناوری جدید در اختیار داعش

ChatGPT یک چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌تواند هر سوالی را جواب دهد. ChatGPT می‌تواند موضوع‌ها و مباحث پیچیده‌ای را در حوزه‌های تخصصی مختلف مثل فیزیک، ریاضی و برنامه نویسی درک کند. داعش به دنبال استفاده از Chat Gpt در پیشبرد اهداف خود می‌باشد.