چهارشنبه 16 فروردین 1402

اولین فیلم جنگی داعش از ولایت ساحل آفریقا منتشر شد (ویدیو)

مرکز تبلیغاتی ولایت ساحل داعش در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ نخستین فیلم جنگی خود را تحت عنوان “ابناء الکریهه” منتشر کرد. البته باید خاطرنشان کرد که پیش از این فیلم‌های مختلفی از ولایت ساحل منتشر شده بود که برخی از آنها از رسمیت برخوردار نبوده و برخی دیگر تنها به بیعت اعضای این گروه تروریستی […]