دوشنبه 25 اردیبهشت 1402

سالروز شهادت حضرت شیخ الائمه امام صادق علیه السلام تسلیت باد

بیاموزند تا در مکتبت، مردم صداقت رابه نام تو سند کردند شش دانگ ولایت را تورا از شش جهت خواندند مولای ششم چونکهبه دست خویشتن داری زمام کلّ خلقت را به میلیونها چنان سقراط یا صدها چنان لقمانعطا کردند از دریای تو یک قطره حکمت را میان آن همه شاگرد هم باشی غریبی تونمیفهمند وقتی […]