دوشنبه 7 خرداد 1403

سقوط موقت شهر

عناصر ولایت موزامبیک داعش در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه به طور موقت شهر ساحلی «ماکومیا» در استان کابودلگادو واقع در شمال شرق موزامبیک را تسخیر کردند. در این یادداشت قصد داریم به این مسئله بپردازیم.