یکشنبه 14 آبان 1402

حمله راکتی حزب الله به کریات شمونه (ویدیو)

نیروهای حزب الله در پاسخ به حمله ارتش اسرائیل به غیرنظامیان لبنانی، شهرک اشغالی کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی را در دو نوبت مورد حمله راکتی قرار دادند.