یکشنبه 5 آذر 1402

مقام امنیتی اسرائیل: یمن یک مشکل استراتژیک برای اسرائیل است!

یکی از مقامات پیشین امنیتی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل، تهدیدات موشکی و دریایی یمن را مشکل بزرگی برای این رژیم دانست و خواستار ارزیابی و چاره اندیشی رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل برای حل این موضوع شد.