دوشنبه 20 شهریور 1402

سیطره شرکت‌ها و پیمانکاران آمریکایی بر عراق

پس از حضور اشغالگران آمریکایی در عراق و بی ثباتی نظام سیاسی عراق با سقوط رژیم بعث، آمریکا ضمن حضور نظامی با توسعه شرکت های و پیمانکاران خود در عراق تقریبا در تمامی زمینه­ های اقتصادی، لجستیکی، رسانه­ ای، آموزشی و اجتماعی نفوذ کرد. به طوری که به زعم برخی تحلیل گران عراقی، آمریکا با شرکت های خود عراق را محاصره کرده است. آمریکا در تلاش است سایر شرکت­ها و پیمانکاران آمریکایی را به سرمایه ­گذاری در عراق ترغیب نماید. بدین ترتیب وابستگی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق به ایالات متحده را تشدید خواهد شد.