سوریه
سفر هیئت نظامی سوری به عراق
سوریه, عراق ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

هیئت بلند پایه نظامى سوریه براى هماهنگى بیشتر این کشور با عراق به منظور تبادل اطلاعات، جنگ با داعش و کنترل مرزهاى دو کشور به بغداد سفر کردند.

هیئت بلند پایه نظامى سوریه براى هماهنگى بیشتر این کشور با عراق به منظور تبادل اطلاعات، جنگ با داعش و کنترل مرزهاى دو کشور به بغداد سفر کردند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.