اخبار فوری
هنوز تمام مسلحین از شهر دوما در غوطه شرقی دمشق خارج نشده اند و عملیات تخلیه ادامه دارد.
اخبار فوری ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.