ولایت غرب آفریقای داعش در فصل تابستان تحرکات مسلحانه خود را در حوزه دریاچه چاد به ویژه در ایالت برنو و همینطور منطقه یوبی و اداموا در شمال شرق نیجریه و مناطقی از شمال کامرون و همچنین جنوب شرق نیجر ادامه داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” گروه تروریستی داعش از ابتدای تابستان ۱۴۰۲ تاکنون ۴۵ عملیات را علیه نیروهای ارتش نیجریه، نیروهای محلی مورد حمایت ارتش نیجریه، نیروهای ارتش کامرون، ارتش نیجر و روستاهای مسیحی نشین، شامل ۳۴ عملیات در منطقه برنو و تعداد ۷ عملیات در منطقه یوبی و تعداد یک عملیات در منطقه اداماوا و تعداد یک عملیات در جنوب شرق نیجر و تعداد دو عملیات در شمال کامرون به انجام رسانده است.

تحرکات ولایت غرب آفریقا در مدت زمان یاد شده، ۱۱۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت که در مقایسه با قبل کاهش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد داعش در این منطقه در لاک دفاعی فرو رفته است و در مدت زمانی که از تابستان گذشته بیشتر از شیوه انفجار بمب‌های جاده‌ای (نه چندان قدرتمند) بر سر راه گشتی‌ها و یورش به پاسگاه‌ها و نقاط ایست بازرسی ارتش و پلیس بهره برده است. در آنچه خواهد آمد به جزئیات تحرکات مسلحانه داعش در مدت زمانی که از تابستان گذشته خواهیم پرداخت:

ایالت برنو نیجریه:
– دواعش در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه بین دو شهرک کتافیلا و مرارابا در منطقه برنو منفجر کرده و خودرو را منهدم و سرنشینان آن را کشته و زخمی کردند.

– عناصر داعش در روز پنجشنبه ۱ تیرماه با بمب‌های ۴۰ میلیمتری به پایگاه نظامی ارتش نیجریه در شهرک واجیروکو در برنو حمله کردند.

– اعضای ولایت غرب آفریقا در همین روز به یک ایست بازرسی ارتش نیجریه در شهرک فولکا در برنو حمله کردند.

– عناصر داعش در روز شنبه ۳ تیر ماه به روستای مسیحی نشین دیلی در نزدیکی شهرک اسکیرااوبا حمله کرده و با نیروهای ارتش نیجریه درگیری شده و یک تن از آن‌ها را به قتل رساندند.

– دواعش در همین روز با گشتی ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک دیکوا در منطقه برنو درگیر شده و دو تن از نیروهای ارتش را به قتل رساندند.

– مسلحین ولایت غرب آفریقا در روز چهارشنبه ۷ تیر ماه یکی از نیروهای محلی تحت حمایت ارتش نیجریه را در نزدیکی شهرک کرینوا در برنو دستگیر کرده و اعدام کردند.

– عناصر داعش در روز شنبه ۲۴ تیر ماه با بمب جاده‌ای به یک گشتی پیاده ارتش نیجریه بین دو شهرک کتافیلا و مرارابا در منطقه برنو حمله کرده و دو تن از نیروهای ارتش را کشته و چند تن دیگر را زخمی کردند.

– دواعش همچنین یک بمب جاده‌ای دیگر را در همان روز بر سر راه گشتی دیگری از ارتش نیجریه در مالم فتوری واقع در برنو منفجر کرده و یک بولدوزر را از کار انداخته و سرنشینان آن را زخمی کردند.

– عناصر ولایت غرب آفریقا در همان روز به یک ایست بازرسی ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک تنگوشی در برنو حمله کردند.

– دواعش همچنین در روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه به یک ایست بازرسی دیگر متعلق به ارتش نیجریه در شهرک جیمتیلو در برنو حمله کردند.

– در همین روز عناصر داعش کمینی علیه گشتی ارتش نیجریه بین شهرک سابون گاری و واجیروکو در برنو اجرا کرده و موجب از کار افتادن یک نفربر شدند.

– اعضای داعش در روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه به یک ایست بازرسی ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک منگونو در برنو حمله کرده و چند تن از نیروهای ارتش را زخمی کردند.

– عناصر ولایت غرب آفریقا در روز یکشنبه ۱ مرداد ماه به ایست بازرسی ارتش نیجریه در شهرک مافا در برنو حمله کردند.

– مسلحین داعش در روز دوشنبه ۲ مرداد ماه به یک ایست بازرسی دیگر در شهرک فولکا در برنو حمله کردند.

– عناصر داعش در روز سه شنبه ۳ مرداد ماه با یک بمب جاده‌ای به گشت پیاده ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک مالم فتوری در برنو حمله کرده و چند تن از آن‌ها را کشته و یا زخمی کردند.

– دواعش در روز پنجشنبه ۵ مرداد ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه یک گشتی ارتش نیجریه بر سر راه شهرک‌های آجیری و مافا در برنو منفجر کرده و یک نفربر را منهدم و یک تن را کشته و دیگر سرنشینان را زخمی کردند.

– در همین روز دواعش به مرکز ارتش نیجریه در شهرک آجیری حمله کردند.

– مسلحین داعش در روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه با بمب جاده‌ای به یک گشتی پیاده ارتش نیجریه در نزدیکی مالم فتوری در برنو حمله کرده و چند تن از آن‌ها را زخمی کردند.

– عناصر داعش در روز جمعه ۱۳ مرداد ماه به مقر ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک منگونو در برنو حمله کرده و با نیروهای مستقر در آن درگیر شده و چند تن از نیروهای ارتش نیجریه را کشته و زخمی کردند.

– دواعش در همین روز به شهرک مسیحی نشین بامبی در برنو یورش برده و پنج تن از مسیحیان را کشتند. دواعش در این یورش با نیروهای محلی تحت حمایت ارتش نیز درگیر شده و در این درگیری نزدیک به ۱۰ تن از نیروهای محلی را کشته و یا زخمی کردند.

– عناصر داعش در روز شنبه ۲۱ مرداد ماه دو تن از نیروهای محلی تحت حمایت ارتش نیجریه را در شهرک فولکا در برنو مورد حمله قرار داده و به قتل رساندند.

– دواعش در روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه به پاسگاه ارتش نیجریه در شهرک لومانی در برنو حمله کرده و چند تن را زخمی کردند.

– مسلحین ولایت غرب آفریقا در روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه در شهرک کامیا در برنو منفجر کردند. بر اثر این انفجار خودروی ارتش منهدم شده و سه تن از سرنشینان خودرو کشته و زخمی شدند.

– عناصر داعش در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه بمب جاده‌ای دیگری را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک گوزا در برنو منفجر کرده و باعث انهدام خودرو و کشته و زخمی شدن هشت تن از سرنشینان آن شدند.

– دواعش در روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه کمینی را علیه گشتی ارتش نیجریه بر سر راه شهرکهای واجیروکو و ازری اجرا کرده و پس از منفجر ساختن یک بمب جاده‌ای با جنگ‌افزارهای گوناگون به ایشان حمله کرده و موجب از کار افتادن خودرو و کشته و زخمی شدن چند تن از نیروهای ارتش نیجریه شدند.

– عناصر داعش در روز شنبه ۴ شهریور ماه با نیروهای محلی مورد حمایت ارتش نیجریه در نزدیکی جنگل‌های سامبیسا در برنو درگیر شده و یک تن از آن‌ها را کشتند.

– دواعش در روز دوشنبه ۶ شهریور ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه در نزدیک شهرک ازری در برنو منفجر کردند. این انفجار باعث انهدام خودرو و کشته شدن تمام سرنشینان آن شد.

– مسلحین ولایت غرب آفریقا در همین روز بمب جاده‌ای دیگری را بر سر راه کاروان ارتش نیجریه بر سر راه ارتباطی شهرک‌های کروس و مایل۴ در برنو منفجر کرده و باعث انهدام خودرو و کشته و زخمی شدن سرنشینان آن شدند.

– عناصر داعش در روز سه شنبه ۷ شهریور ماه به تجمع نیروهای محلی تحت حمایت ارتش در روستای جاکانا در برنو حمله کرده و یک تن را کشته و چند تن دیگر را زخمی کردند.

– اعضای ولایت غرب آفریقا در روز جمعه ۱۰ شهریور ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه بین دو شهرک ولگو و گامبورو در برنو منفجر کرده و باعث از کار افتادن خودرو و زخمی شدن سرنشینان آن شدند.

– دواعش در همین روز با نیروهای محلی تحت حمایت ارتش نیجریه در نزدیکی شهرک گوزا در برنو درگیر شده و یک تن از ایشان را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند.

– عناصر داعش در همین روز به پاسگاه ارتش نیجریه در شهرک لاداری در برنو حمله کرده و چند تن از نیروهای نظامی را کشته و زخمی کردند.

– مسلحین داعش در روز شنبه ۱۱ شهریور ماه به ایست بازرسی ارتش نیجریه در شهرک فولکا در منطقه برنو یورش برده و آن را به آتش کشیدند.

– دواعش در روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی ارتش نیجریه در راه بین دو شهرک واجیروکو و سابون گاری در برنو منفجر کرده و نفر بر ارتش نیجریه را از کار انداختند. 

ایالت یوبی نیجریه:
– اعضای ولایت غرب آفریقای داعش در روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه یک نفر را به اتهام سحر و جادو در روستای فوکارتی در منطقه یوبی در برابر دیدگان مردم اعدام کردند.

– عناصر داعش در روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه با بمب‌های ۴۰ میلیمتری به یک پایگاه ارتش نیجریه در شهرک بونی یادی در منطقه یوبی حمله کردند.

– دواعش در روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه وکیل قاضی شهرک فیچیمیرام در منطقه یوبی را پس از اسارت در برابر دیدگان مردم اعدام کردند.

– مسلحین ولایت غرب آفریقا در روز پنجشنبه ۵ مرداد ماه یک نفر را به اتهام جاسوسی برای دولت نیجریه در شهرک گوجبا در منطقه یوبی دستگیر کرده و اعدام کردند.

– عناصر داعش در همین روز یک کامیون متعلق به دولت نیجریه را در شهرک بونی یادی در منطقه یوبی به آتش کشیدند.

– دواعش در روز دوشنبه ۹ مرداد ماه به ایست بازرسی پلیس نیجریه در نزدیکی شهرک گیدام در یوبی حمله کرده و دو تن را زخمی کردند.

– مسلحین داعش در روز چهارشنبه ۱ شهریور ماه به یک ایست بازرسی پلیس نیجریه در نزدیکی شهرک گیدام در منطقه یوبی یورش برده و دو تن را کشتند.

ایالت اداماوا نیجریه:
– عناصر داعش در روز دوشنبه ۹ مرداد ماه به روستای مسیحی نشین لاوان مالومتی در منطقه اداماوا حمله کرده و کلیسای روستا و چند خانه را به آتش کشیدند.

نیجر:
– عناصر داعش در روز دوشنبه ۹ مرداد ماه با گشتی ارتش نیجر در نزدیکی شهرک مرزی گادیراگانا درگیر شده و سه تن از نیروهای ارتش نیجر را کشته و چهار تن دیگر را زخمی کردند.

کامرون:
– عناصر داعش در روز شنبه ۲۸ مرداد ماه به پاسگاه ارتش کامرون در روستای هیل هلیفا در منطقه ماروا در شمالی‌ترین نقطه کامرون حمله کرده و با نیروهای ارتش کامرون درگیر شده و سه تن از آن‌ها را کشته و پنج تن دیگر را زخمی کردند.

– دواعش در روز شنبه ۱۱ شهریور ماه یک بمب جاده‌ای را بر سر راه گشتی نیروهای کامرونی در نزدیکی شهرک مرزی لاداری منفجر کرده که به انهدام خودرو و کشته و زخمی شدن دستکم ۱۰ نفر انجامید.

لازم به ذکر است که ولایت غرب آفریقای داعش در مدت زمان ذکر شده به دلیل نداشتن قدرت کافی برای اجرای تحرکات مسلحانه، از شگرد عملیات‌های تناوبی بهره ‌برد، به گونه‌ای که در هفته دوم تیر ماه هیچ عملیاتی از داعش در ولایت غرب آفریقا ثبت نشد و در هفته‌های بعد نیز منطق تناوب در فرآیند تحرکات مسلحانه داعش در این منطقه دیده می‌شود.

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.