اخبار
نقشه آخرین وضعیت جنوب سوریه ؛ ۱ اردیبهشت ۹۷
اخبار, سوریه, غرب آسیا, نقشه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۰۱۸-۴-۲۱

پس از آزادسازی قلمون شرقی نقشه ای از کل سوریه منتشر خواهیم کرد.

دانلود نقشه با کیفیت

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.