آفریقا
اظهارات جالب ژنرال حفتر پس از نشست پاریس.
آفریقا, اخبار, لیبی ۰۶ مرداد ۱۳۹۶

اظهارات ژنرال حفتر بعد از مذاکرات اخیر با فائز السراج جالب و قابل تأمل است. خلاصه ای از اظهارات اخیر وی را می خوانید: سیف الاسلام قذافی، آزاد شده و در جایی امن قرار دارد. او یک شهروند عادی لیبی است و با آن که او را ندیده ام ولی فعالیت هایش را از زمان […]

اظهارات ژنرال حفتر بعد از مذاکرات اخیر با فائز السراج جالب و قابل تأمل است. خلاصه ای از اظهارات اخیر وی را می خوانید:
سیف الاسلام قذافی، آزاد شده و در جایی امن قرار دارد.
او یک شهروند عادی لیبی است و با آن که او را ندیده ام ولی فعالیت هایش را از زمان آزادی دنبال می کنم. سندی علیه او نداریم بلکه بر عکس اگر خواستار مسئولیت سیاسی باشد از حضورش استقبال می کنیم.
با عناصر میانه رو اخوان المسلمین مشکلی نداریم؛ اما افراط گرایان این گروه، مسلمان نیستند بلکه خشونت طلب و مخالف ملی گرایی هستند و طرح عقیدتی بزرگی را دنبال می کنند که قابل پذیرش نیست.
سیستم غیرمتمرکز حکومت داری بهترین گزینه برای لیبی است، اما نه ایده فدرالیستی که توسط برخی از جناح ها مد نظر قرار گرفته است.»

همچنین در پی تنشهای اخیر بین سودان و دولت مستقر در طبرق (طرفدار ژنرال حفتر)، ضمت بستن سفارتخانه سودان در لیبی به دیپلمات های سودانی ۷۲ ساعت وقت داد تا خاک لیبی را ترک کنند.

تصویر مربوط به سیف الاسلام قذافی پسر حاکم معدوم لیبی معمر قذافی است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.