اخبار
ویدیو| تصاویری از پیشروی ارتش سوریه در جنوب دمشق و کنترل مناطق المأذنیه و تجمع الصناعی در محله قدم.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.