اخبار
گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس از ناکام ماندن طرح صهیونیست ها برای ضربه زدن به مقاومت فلسطین خبر داد.
اخبار, اخبار فوری, غرب آسیا, فلسطین ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بر اساس بیانیه گردانهای قسام ساعتی پیش در جریان یک عملیات پیچیده اطلاعاتی – عملیاتی تعدادی از نیروهای این گردان توسط صهیونیست ها به شهادت رسیدند

?گفتنی است ساعتی پیش انفجاری قوی مرکز نوار غزه را به لرزه درآورد که تا کنون به شهادت ۶ مبارز فلسطینی منجر شد.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس از ناکام ماندن طرح صهیونیست ها برای ضربه زدن به مقاومت فلسطین خبر داد."

ناشناس :

عنوان وسرتیتر با متن نمیخونه!!!؟
خودتون دقت کنیین ببینین

اینطورکه معلومه صهیونیستا موفق شدن نه حماس اونم وسط غزه

۱