اخبار
برگزارى اولین اجلاس “جریان حکمت ملى” به رهبرى عمار حکیم
اخبار, عراق, عکس, غرب آسیا ۰۷ مرداد ۱۳۹۶

برگزارى اولین اجلاس “جریان حکمت ملى” به رهبرى عمار حکیم و حرکت قابل تأمل استفاده از پرچم عراق به جاى پرچم این جریان توسط شرکت کنندگان در این اجلاس. در روزهاى گذشته عمار حکیم با جدایى از حزب “مجلس اعلى عراق”، جریان “حکمت ملى” را تاسیس کرد.

برگزارى اولین اجلاس “جریان حکمت ملى” به رهبرى عمار حکیم و حرکت قابل تأمل استفاده از پرچم عراق به جاى پرچم این جریان توسط شرکت کنندگان در این اجلاس.

در روزهاى گذشته عمار حکیم با جدایى از حزب “مجلس اعلى عراق”، جریان “حکمت ملى” را تاسیس کرد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.