آذربایجان
روز رهایی آذربایجان!

امروز سالگرد به قدرت رسیدن دیکتاتور باکو حیدر علیف است که به صورت فرمایشی در زمان الهام علیف، روز “رهایی” نامگذاری شد.

سال ۱۹۹۴ دادگاه محاکمه رحیم قاضیف وزیر دفاع سابق:

رحیم قاضیف وزیر دفاع از خیانت های حیدر علیف می گوید

 

رحیم قاضیف به موارد متعددی از خیانت های حیدر علیف از زمان حاکمیت شوروی تا سال ۱۹۹۴ اشاره میکند.

 

۱.پس از رسیدن به دبیر کلی هییت وزیران جمهوری سوسیالیستی شوروی در سال ۱۹۶۹ علیف زمینه ساز اصلی اخراج آذری ها از ارمنستان شد.
۲.علیف زمینه ساز جدایی قره باغ شد.
۳.علیف در دانشگاه استپاناکرت، زمینه ساز شکل گیری و بسط ایدیولوژی داشناکسیون ارمنی شد و این دانشگاه را به لانه داشناکسیونر ها تبدیل کرد.
۴.در خوجالی فرودگاهی بزرگتر و مجهز تر از آقدام ساخت(این فرودگاه در قلب مناطق ارمنی نشین قره باغ کوهستانی بود و بعد از سال ۱۹۹۲ به شریان لجستیک ارامنه تبدیل شد.
۵.در فاصله ۲۵ کیلومتری آقدام خوجالی، خط آهن ساخت در صورتی که مناطق دیگر آذربایجان در فواصل ۲۰۰ کیلومتری به چنین خط آهنی نیاز داشت.
۶.در آگوست ۱۹۹۴ مجددا باعث ورود ارتش روسیه به آذربایجان شد.
۷.دهها هزار هکتار در منطقه قازاخ زمین خواری کرد.
۸.پسرش الهام علیف که اکنون ۳۲ سال(در سال ۹۴) دارد و باید سلاح به دوش در قره باغ بجنگد، معاون رییس شرکت نفت شده و تمام خویشاوندانش چنین وضعیتی دارند.
و…

 

یادداشت از ییلماز

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.