اخبار
ورود ۹۰ اتوبوس به منطقه قلمون، شروع قرب الوقوع عملیات تخلیه اعضای جبهه فتح الشام
اخبار, سوریه, غرب آسیا, لبنان ۰۹ مرداد ۱۳۹۶

دو کاروان هفتاد و بیست اتوبوسی وارد منطقه قلمون شدند تا با شروع عملیات مبادله، مسلحین و خانواده های آنها را به ادلب منتقل کنند.  

دو کاروان هفتاد و بیست اتوبوسی وارد منطقه قلمون شدند تا با شروع عملیات مبادله، مسلحین و خانواده های آنها را به ادلب منتقل کنند.

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.