اخبار
عکس هایی از تشییع پیکر شهید خبرنگار خالد الخطیب؛ مادری زیر تابوت فرزند!

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.