اخبار
آماده سازى گردان العباس (ع) قبل از حركت به سمت تلعفر
 

    آماده سازى گردان العباس (ع) وابسته به حشد شعبى قبل از حركت به سمت مواضع خود در اطراف تلعفر براى مشاركت در عمليات آزادسازى اين شهر .

 

 

آماده سازى گردان العباس (ع) وابسته به حشد شعبى قبل از حركت به سمت مواضع خود در اطراف تلعفر براى مشاركت در عمليات آزادسازى اين شهر .

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.