اخبار
آماده سازى گردان العباس (ع) قبل از حرکت به سمت تلعفر
 
اخبار, عراق, غرب آسیا, ویدیو ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

    آماده سازى گردان العباس (ع) وابسته به حشد شعبى قبل از حرکت به سمت مواضع خود در اطراف تلعفر براى مشارکت در عملیات آزادسازى این شهر .

 

 

آماده سازى گردان العباس (ع) وابسته به حشد شعبى قبل از حرکت به سمت مواضع خود در اطراف تلعفر براى مشارکت در عملیات آزادسازى این شهر .

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.