اخبار
ویدیو؛ جا مانده هاى داعش در زیر زمین یکى ازساختمان هاى منطقه موصل القدیم
اخبار, عراق, غرب آسیا, ویدیو ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

پیدا کردن تعدادى از دواعش که در زیر آوارهاى منطقه موصل القدیم در زیرزمین یکى از ساختمان ها گیر کرده اند.

پیدا کردن تعدادى از دواعش که در زیر آوارهاى منطقه موصل القدیم در زیرزمین یکى از ساختمان ها گیر کرده اند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.