اخبار
اجرای مرحله مقدماتى عمليات آزادسازى تلعفر توسط حشد الشعبی.

در مرحله مقدماتى عمليات آزادسازى شهر تلعفر در شمال غرب موصل و برای تامین امنیت عقبه احتمالی، امروز سه شنبه نيروهاى حشد الشعبى عملياتى را براى پاكسازى روستاهای جنوبى شهر تلعفر از تله هاى انفجارى كار گذاشته شده توسط داعش و عناصر خفته احتمالى آنها آغاز كردند. تا عصر امروز روستاهاى زير توسط اين نيروهاى […]

در مرحله مقدماتى عمليات آزادسازى شهر تلعفر در شمال غرب موصل و برای تامین امنیت عقبه احتمالی، امروز سه شنبه نيروهاى حشد الشعبى عملياتى را براى پاكسازى روستاهای جنوبى شهر تلعفر از تله هاى انفجارى كار گذاشته شده توسط داعش و عناصر خفته احتمالى آنها آغاز كردند.

تا عصر امروز روستاهاى زير توسط اين نيروهاى پاكسازى شدند که در نقشه با رنگ متفاوت نشان داده شده اند:
ﺳﻬﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﺮﻳﺔﺍﻡ ﺷﻨﻴﻦ، ﺍﻡ ﺍﺣﻮﻳﻆ، ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻬﺮﻡ، ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻈﻪ، ﺳﻦ ﺍﻟﺬﺑﺎﻥ، ﺍﻟﺪﺑﺎﺟﻪ، ﺍﻟﺤﻮﺵ، ﺯﻭﺑﻴﺮﻩ، عين البيضة

<<نقشه با کیفیت 2.8 مگابایت>>

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.