آفریقا
فعالیت داعش در آفریقا

گروه بوکوحرام شاخه رسمی داعش در قاره آفریقا تصاویری از حمله به یک منطقه نظامی در گاشیگار در شمال شرق نیجریه منتشر کرد.

بوکوحرام در قلب آفریقا و در مناطقی مانند شمال شرق نیجریه، شمال کامرون، نیجر و چاد فعال است.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.