اخبار
ادامه درگیریهای درون گروهی مسلحین در استان ادلب

حمله هیئت تحریرالشام به یکی از پست های مسلحین الجبهه الوطنيه للتحرير در نزدیکی تلمنس در شرق شهر معره النعمان در استان ادلب

گروه الجبهه الوطنيه للتحرير دربردارنده طیف وسیعی از مسلحین در شمال غرب سوریه میباشد که تحت حمایت و پشتیبانی ترکیه قرار دارند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.