اخبار
ادامه درگیریهای درون گروهی مسلحین در استان ادلب

حمله هیئت تحریرالشام به یکی از پست های مسلحین الجبهه الوطنیه للتحریر در نزدیکی تلمنس در شرق شهر معره النعمان در استان ادلب

گروه الجبهه الوطنیه للتحریر دربردارنده طیف وسیعی از مسلحین در شمال غرب سوریه میباشد که تحت حمایت و پشتیبانی ترکیه قرار دارند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.