اخبار
گذرگاه بشر دوستانه ابوظهور

بر اساس گزارشات گروه های مسلح از خروج مردم از ادلب به سمت حلب از گذرگاه ابوظهور جلوگیری میکنند.

از این رو فعالیت گذرگاه ابوظهور در روز پنج شنبه به دلیل اقدامات ضد انسانی مسلحین تحریرالشام و متحدانش متوقف شد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.