اخبار
ارسال کمک های بشر دوستانه به کمپ الرکبان پس از ۹ ماه محاصره

صبح امروز کاروان بشردوستانه سازمان ملل با اسکورت روسیه پس از ۹ محاصره وارد کمپ آوارگان الرکبان در مرز اردن شد.

پیشتر از این، ائتلاف آمریکایی از ارسال مواد غذایی و بهداشتی توسط سوریه به این کمپ جلوگیری میکرد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.