اخبار
ویدیو | کمین محکم انصارالله علیه مزدوران سعودی در ۱۶کیلو(میدان نانا)

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "ویدیو | کمین محکم انصارالله علیه مزدوران سعودی در ۱۶کیلو(میدان نانا)"

ناشناس :

کیلو ۱۶ در جاده صنعا به حدیده است اگه انصارالله بتونه دوباره پس بگیره این منطقه را این میتونه برای کاستن فشار از روی نیروهای داخل شهر حدیده موثر واقع بشه وچه بسا قسمت های اشغالی حدیده را هم پس بگیره

۷
۱