اخبار
ویدیو؛ انفجار خودروى انتحارى داعش در بین نیروهاى سوریه دمکرات در شهر رقه.

  ویدیو؛ انفجار خودروى انتحارى داعش در بین نیروهاى سوریه دمکرات در شهر رقه.

 

ویدیو؛ انفجار خودروى انتحارى داعش در بین نیروهاى سوریه دمکرات در شهر رقه.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.