آفریقا
تسخیر یک کمپ نظامی توسط مسلحین الشباب

مسلحین الشباب سومالی با حمله به یک کمپ نظامی در حومه شهر کیسمایو در استان جوبا السفلی آن را به تسخیر خود در
آوردند.

بر اساس اطلاعات موجود، ۱۵ نفر از نیروهای دولتی در این حمله کشته شدند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.