اخبار
پوستر | آرزوی فاطمیون
فاطمیون

سردار شهید علیرضا توسلی (ابوحامد) فرمانده و بنیانگذار فاطمیون: “آرزوی فاطمیون مقابله رو در رو با رژیم غاصب صهیونیستی است.”

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.