اخبار
مقاومت مردمی در منطقه شرقی

اخیرا گروهی جدید با عنوان “مقاومت مردمی در منطقه شرقی” در استان رقه اقدام به انجام عملیات هایی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه کرده است.

گفته می شود این گروه وابسته به نیروهای دولتی سوریه و بر ضد اشغالگران خارجی می باشند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.