اخبار
رد ادعای مسلحین در مورد انتحاری کفرنبوده

همانطور که در تصویر مشخص است، انتحاری تحریرالشام قبل از رسیدن به خط دفاعی اول ارتش سوریه در خروجی روستای مغرالحمام توسط ارتش سوریه منفجر شده است.

روستای مغر الحمام هنوز در کنترل مسلحین قرار دارد.
مکان انفجار روی نقشه: اینجا

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.