اخبار فوری
مسلحین فیلق المجد از زیرمجموعه های ارتش آزاد سوریه فرودگاه حماه را با راکت های گراد مورد هدف قرار دادند.
اخبار فوری ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.