آفریقا
نقشه | آخرین وضعیت نظامی در جنوب شهر طرابلس، لیبی ۴ خرداد ۹۸
آفریقا, اخبار, لیبی, نقشه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.