اخبار
حملات ناموفق تروریست ها به کرناز در شمال غرب حماه.

امروز تروریست های تحریرالشام حمله ای را از سمت جبین برای تصرف کرناز انجام دادند که درنهایت با هوشیاری ارتش ناکام ماند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.