اخبار
تصاویری از پاکسازی شهر تدمر توسط نیروهای داوطلب.

پاکسازی و ترمیم شهرهای جنگ زده در سوریه ادامه دارد.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.