اخبار فوری
درگیریها در اطراف الهبیط ادامه دارد و تا این لحظه اخبار سیطره ارتش بر الهبیط کامل و درست نیست.
اخبار فوری ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.