اخبار
تصاویری از نخستین عملیات هلی برن نیروهای ارتش سوریه از ابتدای جنگ، در مرز بین استانهای رقه و حمص

هلی برن در منطقه ای به عرض ٢٠ کیلومتر و عمق ۶ کیلومتر انجام گرفت و به پاکسازی کامل منطقه ی هدف شامل روستاهای القدیر و خربه المکمان انجامید.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.