اخبار
گزارش جعفر یونس خبرنگار سوری از شهرک تازه ازاد شده سخنه

گزارش خبرنگار سوری در شهرک السخنه با عشایر شعیطات

در این گزارش خبرنگار سوری در شهرک السخنه با عشایر شعیطات مصاحبه می کند….

عشایر شعیطات از عشایر سنی مذهب دیرالزور هستند که پس از ورود داعش به استان دیرالزور از همراهی با این گروه تروریستی امتناع کرده و همراه با ارتش و نیرو های دفاع وطنی سوریه علیه داعش دست به سلاح برداشتند و در مقاومت چند ساله دیرالزور در برابر داعش نقش مهمی ایفا کردند….

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.